چاپ

فسخ

مرحله کاری

%

پیشرفت فزیکی

فسخ

وضعیت فعلی

28.39%

پیشرفت مالی
عکس ها
هدف پروژه
سرک مذکورکه درداخل شهرتالقان موقعیت داشته که ازآن درحدود اضافه تراز240 هزارنفرنفوس شهرتالقان بطورمستقیم ومتباقی ساکنین ولسوالی های مربوط ولایت تخار بطورغیرمستقیم ازآن مستفید گردیده وهمچنان ساکنین ولایت بدخشان با عبورازاین مسیر به پایتخت کشوروشهرمزارشریف رفت وآمد می نمایند، همچنان انتقال مواد معدن ذغال سنگ ونمک معادن مربوط این ولایت به ولسوالی های همجواروولایات دیگر با عبورازهمین مسیر رشد اجتماعی (دستیابی به خدمات صحی و معارف)، توسعۀ شهری، بهبود وضعیت محیط زیستی، انکشاف اقتصادی (زراعت و تجارت).
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار سرک های داخل شهر تالقان بطول 171+50 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

درخواست باز (بین المللی)

روش تدارکات

1390/08/09

شروع اعلان داوطلبی

1390/11/10 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی وسرکسازی هاشم گربز,mashriq engineering constrution company,fayz constrution,K.S.S. Group,K.C.C & K.JCC(JV),Wood hill il,unique buiders constrution company,ENCC constrution,شرکت ساختمانی وسرکسازی صفت,renacssence builders com,pesavane noori constrution company,m/s pir muhammad com,شرکت ساختمانی فردوس جواد

شرکت هایی داوطلب

1390/11/12 - 1391/05/14

شروع/ختم ارزیابی آفرها

59,130,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1391/11/24 - 1391/12/01

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی پسران نوری,

شرکت برنده نهایی

787,493,711.25
افغانی

قیمت قرارداد

1391/12/15

تاریخ مکتوب آغاز کار

1395/09/30

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار سرک های داخل شهر تالقان بطول 171+50 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی پسران نوری,

شرکت قراردادی

787,493,711.25
افغانی

قیمت قرارداد

1,970,236,269.65
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

559,438,358.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1391/12/15

تاریخ شروع قرارداد

1395/09/30

تاریخ ختم قرارداد

1395/09/30

تاریخ ختم نهایی

3 سال 9 ماه 15 روز

مدت قرارداد

65.00%

پیشرفت فزیکی

متوقف

وضعیت

2.00

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

1,182,742,558.40

مقدار تعدیل پولی
  • نسبت نبود بودجه در سال های 1392 و 1393 کار پروژه را به سکتگی مواجه نموده است و بل های کارکردگی نیز به وقت و زمان معین ان اجرا نشده است
  • - عدم تطبیق نقشه -مشکلات در دیزاین - جریان اب در جویها - عدم اجرا بل هایکارکردگی شرکت به وقت و زمان ان - سردی هوا - عدم همکاری مردم در تخریب خانه ها - نامنی در مسیر شاهراه
# نوع درجه تاریخ وقوع تأثیر تأخیر (روز) وضعیت تاریخ رفع
1 دیگر مشکلات شدید 1395/03/22 خیر 0 اتفاق افتاده
جزئیات : فسخ قرارداد پروژه داخل شهر تالقان ولایت تخار به تاریخ 22 جوزا 1395 در جلسه تدارکات ملی صورت گرفت.وازجانب دیگر شرکت قرادادی با ما درتماس نبوده واز ادرس دقیق شرکت اطلاع نداریم.از اینکه پروژه مذکور ازمدت تقریبآ 2 سال میشود متوقف بوده وپروژه در حالت بی سرنوشتی قرار دارد.
تصمیم اتخاذ شده : مادر صدد دریافت ادرس دقیق شرکت قرادادی میباشیم.

قیرریزی سرک های داخل شهر تالقان

نام پروژه

559,438,358.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1395/09/30

تاریخ تکمیل پروژه