چاپ

فسخ

مرحله کاری

%

پیشرفت فزیکی

فسخ

وضعیت فعلی

پیشرفت مالی
عکس ها
هدف پروژه
این سرک به طول 11 کیلومتر با فرش جغلی از ولسوالی دوآب ولایت نورستان شروع و به ولسوالی مندول ولایت نورستان خاتمه می یابد که کار باز سازی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار و ساختمان سرک از دو آب الی پل دهن پیار الی مندول، بخش دوم، لات دوم

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1396/01/26

شروع اعلان داوطلبی

1396/02/23 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی افغان وطن و شرکت ساختمانی عطاالله نورستانی

شرکت هایی داوطلب

1396/04/09 - 1396/05/04

شروع/ختم ارزیابی آفرها

2,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1396/06/29 - 1396/07/08

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی افغان وطن,

شرکت برنده نهایی

65,518,706.93
افغانی

قیمت قرارداد

1396/07/25

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/12/26

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار و ساختمان سرک از دو آب الی پل دهن پیار الی مندول، بخش دوم، لات دوم

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی افغان وطن,

شرکت قراردادی

65,518,706.93
افغانی

قیمت قرارداد

65,518,706.93
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

مجموعه پرداخت

1396/07/25

تاریخ شروع قرارداد

1397/12/26

تاریخ ختم قرارداد

1397/12/26

تاریخ ختم نهایی

1 سال 4 ماه 28 روز

مدت قرارداد

2.00%

پیشرفت فزیکی

متوقف

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
# نوع درجه تاریخ وقوع تأثیر تأخیر (روز) وضعیت تاریخ رفع
1 امنیتی شدید 1397/02/31 خیر 0 اتفاق افتاده
جزئیات : پروژه نظر به مسدود بودن راه فسخ گردید.

اعمار و ساختمان سرک از دو آب الی پل دهن پیار الی مندول، بخش دوم، لات دوم، چنیچ 000+33 الی چنیچ 000+44 کیلومتر، فرش جغلی، ولایت نورستان، زون شرق

نام پروژه

افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/12/26

تاریخ تکمیل پروژه